Verschillende soorten knaagdieren

Klein en slank | Grijs van kleur | Kleine ronde uitwerpselen | Bv. in spouwmuren en plafonds

Zwaar gebouwd | Grijsbruin van kleur | Worstvormige uitwerpselen op één plek | In holen en riolen

Slanke bouw | Zwart van kleur | Banaanvormige uitwerpselen | Goede klimmers

Klein en slank | Grijsbruin van kleur | Kleine ronde groenbruine uitwerpselen | In boomrijke omgevingen

Spitse snuit | Grijsbruin van kleur | Grote plakkerige uitwerpselen | Bv. in holen

25 cm groot | Donkerbruin met witte vlek | Worstvormige uitwerpselen | In holtes en schuren

Muizenbestrijding

huismuis voorbeeld muizenplaag muizenbestrijding

De meeste overlast door knaagdieren wordt veroorzaakt door muizen. Muizen zorgen voor problemen bij particulieren en bedrijven doorn het hele land. Onze specialiseerde muizenverdelgers werken ook bij u in de regio en voeren vakkundige muizenbestrijding uit. We werken met professionele bestrijdingsmiddelen, zoals muizengif en muizenvallen, en zetten dit op strategische plekken in. We geven u uitleg over het ontstaan van de muizenplaag en geven advies over hoe u de knaagdieren in het vervolg kunt weren. Waar nodig dichten we kleine naden en kieren af met onze muiswerende kit. Voor bedrijven kunnen we een stapje verder gaan met een IPM muizen plan. Daarmee minimaliseert u de kans op overlast in het vervolg.

Rattenbestrijding

Bruine Rat rattenbestrijding

Overlast van een rat in uw woonhuis of bedrijfspand heeft u vaak snel genoeg door. De knaagdieren zorgen voor veel schade en hygiëneproblemen. Ratten zijn schuw voor alles dat ‘nieuw’ voor ze is en ze nestelen zich vaak op donkere plekken. Zoals in plafonds, spouwmuren, zolders en kelders. Dat maakt het vaak extra lastig om ze te vangen. De specialisten van Attack hebben veel ervaring met rattenbestrijding en spelen in op de leefwijze van de rat. Door bestrijdingsmiddelen op een strategische manier in te zetten vangen we de ratten weg. We zoeken naar de bron van het probleem en lossen dit op. Voor bedrijven kan een IPM plan zeer geschikt zijn om de aanwezigheid van ratten preventief te voorkomen.

Aanwezigheid van knaagdieren herkennen

Bruine rat in tuin buiten

Er is een aantal kenmerken waaraan u de aanwezigheid van knaagdieren kunt herkennen. Heeft u overlast van knaagdieren, maar heeft u geen idee welk soort knaagdier dit is, dan kunt u Attack inschakelen. Onze specialisten controleren op sporen en voeren een determinatie uit om het soort knaagdier te bepalen. Op deze manier weten we hoe we de bestrijding in kunnen zetten. Typische kenmerken die duiden op de aanwezigheid van knaagdieren zijn:

  • Aanwezigheid van uitwerpselen
  • Knaagschade
  • Krassende geluiden
  • Loopsporen ofwel afdrukken
  • Aparte geuren (muskus/ammonia)

Knaagdierenbestrijding inschakelen

Knaagdieren hebben grote snijtanden die hun leven lang doorgroeien. De op beitels lijkende tanden blijven scherp door te knagen. De dieren knagen voortdurend op alle mogelijke materialen om hun tanden bij te slijpen. Elektrische bedrading, houtwerk en waterleidingen zijn hier de dupe van. Op lange termijn kan dit veel overlast veroorzaken en kan er grote schade ontstaan in uw huis of bedrijfspand. Hierbij kunt u denken aan lekkages, constructieproblemen, machinestoringen en kortsluiting van elektra. Daarnaast kunnen knaagdieren ziektes met zich meedragen en kunnen dit verspreiden via bijvoorbeeld voedselwaren. Hierdoor vormen ze een risico voor de voedselveiligheid en de gezondheid van mens en dier in de omgeving.

Reden genoeg dus om deze kleine bijters te bestrijden. Wacht niet lang met het inschakelen van knaagdierenbestrijding. Specialisten van Attack kunnen op basis van verschillende kenmerken determineren van werk soort knaagdier u overlast heeft. Wij kunnen u zowel met muizenbestrijding als rattenbestrijding van dienst zijn. Door op korte termijn de juiste werings- en bestrijdingsmaatregelen te treffen voorkomt u verdere overlast.


Knaagdierenbestrijding door héél NL
Aanpak bij de ongediertebron
Maatregelen om knaagdieren buiten te houden
Al ruim 60 jaar knaagdierpreventie
 Geen wachttijden en direct een afspraak maken


Knaagdierenbestrijding door héél NL
Aanpak bij de ongediertebron
Maatregelen om knaagdieren buiten te houden
Al ruim 60 jaar knaagdierpreventie
 Geen wachttijden en direct een afspraak maken

Voorkom schade met Knaagdierpreventie


Preventie en bestrijding van alle knaagdieren
Advies op bouwkundig ‘muisdicht’ zetten.
Beheersing van optimale hygiëne
Analyse van probleemgebieden
 Hygiënische en dierplaagvrije organisatie

Over het algemeen geldt ‘voorkomen in beter dan genezen’. Zeker als het gaat om de aanwezigheid van knaagdieren. Door goede preventieve maatregelen zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk met knaagdieren te maken krijgt. Wij helpen u hierbij en noemen onze werkwijze ‘plaagdierbeheersing’. We werken op basis van het Integrated Pest Management (IPM) principe. Dat houdt in dat we werken met structurele controles en inspecties om knaagdieren te weren en om sporten vroegtijdig te herkennen. We maken een adequate rapportage met kritische controlepunten in uw pand en de bevindingen kunt u inzien in uw eigen IPM systeem. Op deze manier worden gebreken op bouwkundig of hygiënisch gebied in uw bedrijf vroegtijdig opgelost en daardoor voorkomt u problemen met knaagdieren.

Onze werkwijze om knaagdieren te bestrijden

attack ongediertebestrijder servicemedewerker plaagdieren

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om ratten. Onze ongediertebestrijders kijken daarom altijd eerst naar preventieve maatregelen. Goede bouwkundige voorzieningen zoals kleine ventilatieopeningen, goed sluitende deuren en het afdichten van gaten houden knaagdieren grotendeels buiten de deur. Een opening van ongeveer 2,5 cm is al genoeg voor een knaagdier om doorheen te komen. Openingen dichten we af met onze speciale kit, genaamd MouseShield. In tegenstelling tot normale kit gaan knaagdieren hier niet doorheen. Daarnaast kijken we naar hygiëne maatregelen. Producten en voedsel dienen goed te worden afgedicht. De opslag en afvoer van afval speelt vaak ook een grote rol.

Actief knaagdieren bestrijden doen wij door de toepassing van de juiste bestrijdingsmethoden. We kennen de leefwijze van verschillende soorten knaagdieren en spelen hier op in. We passen onze bestrijding hier op aan en zetten onze middelen in op strategische plekken. Door onze ervaring en vakkundige middelen kunnen we de plagen snel uitroeien.

We zijn in het bezit van de juiste certificeringen en gebruiken uitsluitend goedgekeurde bestrijdingsmiddelen.

Neem contact op met een medewerker van Attack

Een afspraak maken met een servicemedewerker in de buurt
Wij streven ernaar om dezelfde dag te antwoorden