houtworm bestrijden Houtaantasters

Belangrijke zaken rondom Houtworm

 • Houtworm is een verzamelnaam voor alle houtaantastende larven.
 • Onbewerkt hout is aantrekkelijk voor houtworm van bijvoorbeeld de houtwormkever en de boktor.
 • Houtworm wordt vaak aangetroffen in bouwconstructies, kappen van huizen, schuren, vloeren en meubels.
 • Door boorgaatjes en zaagsel in en onder houten delen kunt u houtworm herkennen.
 • Houtworm bestrijden is dan ook belangrijk om grote (constructieschade) te voorkomen.

Houtworm bestrijden

Onze specialisten voeren professionele houtwormbestrijding uit. De behandeling is effectief tegen houtwormkevers, houtwormlarven en de eitjes. Maak kosteloos een afspraak met onze adviseur voor een houtinspectie en een vrijblijvende offerte op maat.

Houtwormbestrijding Attack Plaagdierbeheersing

Wat is houtworm

In Nederland zijn er veel verschillende kevers waarvan de larven in hout leven. Deze houtaantastende larven verzamelen we onder één naam: houtworm. De term houtworm staat dus niet specifiek voor één soort, maar hier vallen verschillende keverlarven onder. Neem bijvoorbeeld de houtwormkever, de boktor en de bonte knaagkever.

We maken onderscheid tussen twee soorten: drooghoutboorders en nathoutboorders. Onder de drooghoutboorders verstaan we insecten die gedroogd hout in gebouwen of opslagplaatsen aantasten. De bekende soorten zijn de larven van de houtwormkever en de huisboktor.

Nathoutboorders zijn insecten die hout buiten (o.a. in het bos) aantasten. Staande en gevelde bomen kunnen aan deze insecten ten prooi vallen. Eén van de bekendste nathoutboorders is de veranderlijke boktor, die nog al eens in openhaardhout voorkomt.

Hoe lang leeft houtworm?

De totale duur van de levenscyclus kan flink uiteenlopen en verschilt per soort houtworm. De larven van de gewone houtwormkever leven circa 3 jaar. Maar de larven van de huisboktor kunnen wel 4 tot 12 jaar actief blijven.

De levenscyclus van houtworm begint bij de eitjes. Deze worden gelegd in het hout. Na een aantal weken komen de eitjes uit tot houtwormlarve. Deze larven leven dus het langst en graven tot wel jarenlang in de houten delen. Daarna verpoppen ze zich tot een volwassen houtwormkever. Deze kever leeft over het algemeen maar 3 tot 4 weken.

Kan houtworm vliegen?

Houtworm zelf, de larven dus, kunnen niet vliegen. Zodra ze zich ontpoppen tot kever kunnen ze wel degelijk vliegen. Het zijn dan ook de vliegende kevers die voor de meeste verspreiding zorgen. Zowel binnenshuis als naar andere huizen en houten delen. Met een beetje pech vliegt de kever door het raam naar binnen en verspreidt zich over de houten delen. Dan begint alle ellende.

Verspreiding houtworm bestrijden

Houtwormkever

De houtwormkever is de meest voorkomende houtwormsoort in Nederland. Daarnaast is het ook een van de meeste gevreesde. De houtworm (de keverlarve) boort tot jarenlang in houten delen. Op ten duur kan dit zelfs leiden tot instortingsgevaar.

De houtwormkevers zijn donkerbruin en hebben een gewelfd halsschild. De kop is naar onderen gericht en is verbogen. Ze worden ongeveer 2,5 tot 5 mm lang. Ook de houtwormkever bestaat weer uit verschillende soorten. Zo is er de gewone houtwormkever, de grote houtwormkever (bonte knaagkever) en de spinthoutkever.

houtworm

Houtwormlarve

Het vrouwtje van de houtwormkever legt haar eitjes in spleten of oude uitvliegopeningen. Na twee tot drie weken komt de larve uit het ei en boort zich direct in het hout. De larven worden ongeveer 6mm lang en boren gemiddeld 3 jaar in het hout voordat ze uitvliegen als kever. De larven hebben dan al veel schade aan het hout aangericht.

Boktor en houtwormkever verschillen herkennen

Verschil houtworm en boktor

De termen houtworm en boktor worden veel door elkaar gebruikt. Er is dan ook veel verwarring ontstaan tussen de twee.  Houtworm is, zoals eerder genoemd, een verzamelnaam voor alle houtaantastende larven. De larven van de boktor vallen dus ook onder houtworm. We kunnen beter aangeven wat het verschil is tussen de houtwormkever en de boktor. Tussen deze twee veelvoorkomende houtwormsoorten zijn namelijk wel degelijk duidelijke verschillende te zien:

 • Boktor graaft dieper tot in de kern van het hout
 • Houtwormkevers graven net onder de oppervlakte van het hout
 • De boktorlarve kan tot 3 cm groot worden
 • De larve van een houtwormkever is ongeveer 0,6 cm groot
 • De boorgaten van de boktor zijn ovaal en 6 – 9 mm in diameter
 • De boorgaten van de houtwormkever zijn rond en 2 – 6 mm in diameter

Het is belangrijk dat er voorafgaand aan de bestrijding een determinatie plaatsvindt om er zeker van te zijn om welke houtaantaster het gaat. De behandeling kan hier vervolgens op worden aangepast.

Zwam Schimmel

Overige houtaantasters

Naast houtworm kan hout op een andere manier worden aangetast. Denk voorbeeld aan houtrot. Zwam- of schimmelsporen ontkiemen op vochtig hout en veroorzaken een schadelijke aantasting van de celwanden. Het hout wordt langzaam zacht en de stevigheid van het hout neemt af. De beste manier om schimmels te bestrijden is om de ruimte te drogen en om aangetaste plekken ter verwijderen. Daarna kan er een behandeling worden uitgevoerd met boorzuur. Schakel hiervoor een ervaren bestrijder in.

Houtworm bestrijden stolpboerderij

Waar komt houtworm voor?

Over het algemeen hebben houtaantasters de voorkeur voor onbehandeld hout. Daarom komt houtworm vaker voor in oudere huizen en panden. Waar de houten delen, meubels en vloeren bestaan uit hout dat niet bewerkt is, kan er gemakkelijk overlast ontstaan.

De drooghoutboorders komen vooral in naald- en loofhout voor. In gebouwen met houten constructies zoals stolpboerderijen, kerken, molens en woningen kan overlast ontstaan. Over het algemeen wordt hout, dat al langer in gebruik is, vaker aangetast. Denk aan vloeren, balken, meubels en gereedschappen. Maar ook nieuw hout dat direct uit de fabriek komt kan al houtworm bevatten. In dat geval waren de beestjes tijdens de verwerking al aanwezig in het hout. Drooghoutboorders zijn goed te bestrijden, mits dit op een vakkundige manier wordt uitgevoerd.

Daarnaast zijn er de nathoutboorders. Dit zijn houtaantastende insecten die vooral hout buiten aantasten. Staande en gevelde bomen kunnen aan deze insecten ten prooi vallen. Eén van de bekendste nathoutboorders is de veranderlijke boktor, die nog al eens via openhaardhout binnenshuis komt.

Verspreiding houtworm bestrijden

Verspreiding van houtworm

Verspreiding van houtworm kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest voorkomende manier is doordat de larven zich door verschillende houten delen boren. Jarenlang kunnen houten constructies worden aangetast en langzaam verspreiden ze zich naar aanliggende houten delen. Een andere mogelijkheid van verspreiding kan door de vliegende houtwormkever die naar andere houten delen vliegen. De kevers leggen eitjes die weer uitkomen tot larven en zo begint de cirkel weer van voor af aan. Lees meer.

Houtworm herkennen

Houtworm in huis komt wellicht vaker voor dan u denkt en zit veel verscholen in meubels en in houten constructies. Er zijn verschillende manieren om houtworm te herkennen. Het is belangrijk om na te gaan waar u houtworm kunt aantreffen en op welke sporen u moet controleren. Door vroegtijdig te kenmerken van houtworm te herkennen kunt u schade en overlast grotendeels voorkomen. Gelukkig zijn er verschillende factoren die u in de gaten kunt houden.

houtworm houtwormspecialist gaten houtaantasters

5 Tips om houtworm te herkennen

Er zijn verschillende manieren om houtworm te herkennen. Ook kunt u nagaan of de houtworm nog actief is. Indien dat het geval is dan is het aan te raden om houtworm te bestrijden. Door dit op korte termijn uit te voeren voorkomt u overlast en schade. U kunt het volgende doen om de aanwezigheid houtworm te herkennen:

 1. Controleer op houtwormgaatjes
  Controleer met enige regelmaat de houten balken van een constructie en uw houten meubels op gaatjes. Het kan zijn dat de gaatjes al in het hout aanwezig waren en dat de houtworm niet meer actief is. Nieuwe gaatjes zijn over het algemeen te herkennen doordat ze lichter van kleur zijn binnenin het hout.
 2. Vang boormeel op
  Wanneer u houtwormzaagsel regelmatig in en onder uw hout aantreft dan is de kans groot dat er houtworm aanwezig is of was. Maak het hout stofvrij en vang het zaagsel op met een wit laken of papier. Ligt hier binnen een week weer boormeel op? Dan is de houtworm waarschijnlijk nog actief.
 3. Luister naar het hout
  Geloof het of niet, maar is sommige gevallen kunt u zelf het geknaag van de larven horen. Zeker het geknaag van de boktor kan geluid maken. Vooral in de zomermaanden zijn de larven actiever.
 4. Controleer op eitjes in het hout
  De eitjes zijn over het algemeen niet goed te vinden, maar het kan zijn dat u doorzichtige eitjes van 0,3 cm op het hout ziet zitten. Deze komen binnen enkele weken tot larve uit.
 5. Let op vliegende kevers
  Ziet u vliegende kevers in huis? Vooral in de periode mei t/m augustus? Kijk of u deze kevers kunt (laten) determineren. Zo weet u of het houtaantastende kevers zijn.
houtworm bestrijden houtschade

Schade door houtworm

Het zijn de larven die de meeste de schade aanrichtten. Zij graven zich in houten objecten. Tot wel 3 jaar lang boort een larve allerlei ingangen. Op ten duur verslechtert de draagkracht van het hout. Het hout kan volledig onbruikbaar worden en er kan instortingsgevaar ontstaan. Houtworm bestrijden is bij dragende constructies van panden dan ook van groot belang. Tijdig actie ondernemen is noodzakelijk. Hout zonder lak- of verflagen kan er direct behandeld worden. Anders dient er een voorbehandeling plaats te vinden.

Houtworm in huis

Houtworm in huis kan veel overlast veroorzaken. Houtaantasters kunnen zich namelijk snel verspreiden in alle houten delen in huis. Vaak komt houtworm voor in onbehandeld hout van bijvoorbeeld constructies, vloeren en meubels. Als we controleren op houtworm in huis dan kijken we altijd naar specifieke plekken. Larven verstoppen zich namelijk graag in kozijnen, houten trappen, trapkasten, veranda’s, houten balken, meubels, vloeren en zolders.

houten constructie houtworm herkennen

Hoe komt houtworm in huis?

Houtworm kan gemakkelijk in huis komen. In veel gevallen vliegen houtwormkevers gewoon door het raam naar binnen en gaan vervolgens nestelen in de houten delen. Ook kunnen de houtboorders naar binnen komen via stookhout. Houtworm kan hier al in hebben gezeten en kan zich verspreiden naar andere houten delen in huis. Een andere manier is door het in huis halen van (tweedehands) meubels. Controleer daarom altijd houten meubels op houtwormgaatjes. Als u pech heeft dan kan de houtwormkever ook al in nieuw hout hebben gezeten. Tijdens de fabrieksverwerking waren de houtboorders dan al aanwezig in het hout.

Houtworm bestrijden meubels tafel

Houtworm in meubels

Een houten meubel kan een mooie toevoeging zijn voor uw woning, maar het is belangrijk dat u deze controleert op houtaantasters. Houtworm verschuilt zich namelijk graag in houten tafels, stoelen en kasten. Zowel tweedehands als nieuwe meubels kunnen worden aangetast door houtwormlarven. Op ten duur gaat dit ten koste van de duurzaamheid van het hout en kunnen complete houten objecten worden beschadigd. De kevers kunnen zich vanuit de meubels verder verspreiden naar andere houten objecten in huis en dat zorgt voor meer overlast. Op korte termijn houtworm bestrijden is dus van belang. Lees meer.

4 tips om houtworm te voorkomen

Houtworm kan dus op verschillende manieren in huis komen. Om overlast te voorkomen dient u rekening te houden met het volgende:

 1. Bewaar stookhout buitenshuis
  Bewaar haardhout bij voorkeur niet in huis. Hier kan namelijk al houtworm in aanwezig zijn en vanuit hier kan verdere verspreiding plaatsvinden.
 2. Houten meubels controleren op houtworm
  Een antieke kast of tafel kan een pracht zijn voor in huis, maar kan ook veel ellende met zich meebrengen. Zeker wanneer het gaat om een tweedehands meubel is het  verstandig om op houtwormgaatjes te controleren.
 3. Zorg voor bewerkt hout in huis
  Het is aan te raden de houten delen vooraf te bewerken met verf, beits of lak. Houtworm vind bewerkt hout niet aantrekkelijk en zal hier niet snel eitjes op leggen.
 4. Laat houten delen preventief behandelen
  Laat uw houten delen preventief behandeling middels een oppervlaktebehandeling. Wij helpen u hier graag bij.

Houtworm bestrijden

Bij de aanwezigheid van houtworm in uw hout is het belangrijk om houtworm te bestrijden. U kunt ervoor kiezen om houtworm zelf te bestrijden of houtworm te laten bestrijden of uw hout preventief te laten behandelen. We leggen de voor en nadelen aan u voor.

Houtaantasters houtworm boktor bestrijden

Houtworm preventief behandelen

Zonder vakkundige voorbehandeling kan hout worden aangetast door ongedierte zoals houtworm. Indien u veel onbewerkt hout in huis heeft is het verstandig om een preventieve behandeling tegen houtworm uit te laten voeren. We behandelen grote objecten of houten constructies met ons bestrijdingsmiddel. Dit heeft een werkingsduur van 10 jaar en zorgt voor een goede wering. Zo voorkomt u schade en overlast. Neem contact met ons op voor een preventieve behandeling.

houtworm zelf bestrijden

Houtworm zelf bestrijden

Door het gebruik van bestrijdingsvloeistof, petroleum of temperatuur regeling is het in sommige gevallen mogelijk om houtworm zelf te bestrijden. De meest effectieve manier is om aan te slag te gaan met chemische bestrijdingsvloeistof zoals Embasol of Perfacs.

Houtworm bestrijden met chemische middelen is echter niet eenvoudig en kan zelfs gevaarlijk zijn. Een goede behandeling vereist een goede voorbereiding en met in acht neming van de juiste veiligheidsmaatregelen. De vloeistoffen die worden gebruikt kunnen bij verkeerd gebruik namelijk erg schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het is belangrijk om u goed in te lezen in hoe de middelen gebruikt dienen te worden.

Daarnaast heeft u een goed beeld nodig van de te behandelen delen. Wanneer er tijdens de behandeling belangrijke delen worden overslagen worden niet alle houtaantasters in het hout verdelgt. Houtworm kan zich op ten duur weer verder verspreiden. De houtwormplaag zag in een korte periode weer opnieuw opbloeien.

Als de houtwormplaag nog in een beginnend stadium is en de houtwormlarven bevinden zich nog op de oppervlakte van het hout, dan kan een dergelijke behandeling effectief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een meubel behandelen. Wij raden het in de meeste gevallen af om houtworm bestrijden zelf uit te voeren. Ervaring leert dan u het voordeligste als u vakkundige bestrijding inschakelt.

houtworm bestrijden houtwormspecialist boktorspecialist houtwormbestrijding

Houtworm laten bestrijden

Houtworm bestrijden is een taak dat u het beste kunt overlaten aan specialisten. Ervaren houtwormbestrijders kunnen met één grondige behandeling al het houtworm in uw hout bestrijden. U bent daardoor snel van de overlast af.

Een goede behandeling begint met een determinatie. De vraag is of sprake is van de houtwormkever of dat het gaat om een andere houtaantasters (zoals bijvoorbeeld de boktor). Daarnaast is het belangrijk om te weten op welke plekken in de constructie het ongedierte wordt geconstateerd.

Een vakkundige bestrijder zorgt dat alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen en dat er geen schade aan mens en dier in de omgeving wordt aangericht. Het hout wordt stofvrij gemaakt en al het boormeel wordt verwijderd. Dit zorgt voor een optimale opname van het bestrijdingsvloeistof. Middels een oppervlaktebehandeling wordt de toxische vloeistof onder lage druk op of in het hout aangebracht. Het middel doet verder z’n werk en binnen een korte periode is de houtworm verdelgt.

Attack ongediertebestrijding nederland Houtworm behandelen

Gratis houtinspectie

Houtworm bestrijden kunt u overlaten aan Attack. Onze adviseur komt in eerste instantie gratis bij u langs voor een houtinspectie. Hij controleert houten delen op de aanwezigheid van houtworm. We brengen aantastingen en instortingsgevaar aan het licht en geven advies over eventuele gevaren. Soms zijn de gevaren door aantastingen namelijk niet direct van de buitenkant te zien. Op basis van de houtinspectie wordt de juiste aanpak besproken. Het kan ook zijn dat er geen behandeling nodig is, omdat de houtworm niet meer actief is.

Houtworm bestrijden kosten

Na de houtinspectie heeft onze adviseur een goed beeld van uw situatie. Bij Attack focussen we op prijs-kwaliteit. Onze ervaren houtwormspecialisten voeren bestrijding tegen zeer scherpe tarieven. De kosten voor houtworm bestrijden hangt af van de volgende factoren:

 • Voorbehandelingen; het schoonmaken van de houten delen
 • De oppervlakte van de te behandelen delen
 • Extra benodigdheden zoals een hoogwerker of een steiger.

Onze adviseur heeft de mogelijkheid om ter plekke een offerte op maat te maken. Bij grotere behandelingen ontvangt u binnen een aantal werkdagen een offerte op maat.

Neem contact als u professionele hulp nodig heeft. U kunt direct een afspraak maken of de kosten opvragen voor houtworm bestrijden.

Houtworm laten bestrijden Attack

Professionele houtwormbestrijding

Wij voeren professionele behandelingen uit en doen dit op een zorgvuldige manier. Onze experts zijn in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma en zijn gecertificeerd. Ze werken uitsluitend op een veilige manier en houden rekening met het welzijn van mens en milieu. Houtworm bestrijden wordt uitgevoerd met het beste middel tegen houtworm. Dit middel is uitsluitend toegankelijk voor professioneel gebruik en werkt effectiever dan particuliere middelen. Onze bestrijdingsvloeistof heeft de volgende eigenschappen:

 • Uiterst effectief, zowel curatief als preventief
 • Weinig belastend voor mens en milieu
 • De werkzame stof heeft een werkingsduur van tenminste 10 jaar

Ook bij bouwkundige aanpassingen, renovaties of verbouwingen kunnen we van dienst zijn. Onze inspecteur brengt eventuele aantastingen direct aan het licht. Zo voorkomt u erger!

houtworm bestrijden met hoogwerker

Houtworm bestrijden

Onze specialisten voeren professionele houtwormbestrijding uit. De behandeling is effectief tegen houtwormkevers, houtwormlarven en de eitjes. Maak kosteloos een afspraak met onze adviseur voor een houtinspectie en een vrijblijvende offerte op maat.

Vraag een afspraak aan voor houtwormbestrijding

Gratis inspectie aanvragen en vrijblijvende offerte ontvangen
Wij streven ernaar om dezelfde dag te antwoorden
Neem contact op